LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים ארגנטינה חילול

ארגנטינה – בית קברות יהודי חולל

Share
מקור:

בית הקברות היהודי של
La Tablada הממוקם ב- Crovara

חולל ונבזז. חמישים ושמונה קברים נפגעו ושמונה תצלומים של קורבנות הפיגוע בבניין הקהילה היהודית בארגנטינה נגנבו.

 הגדל מפה