LOADING

Type to search

בריטניה מאבק מאבק באנטישמיות

בריטניה – מדריך סטודנטים למאבק באנטישמיות

Share
מקור:

עבור סטודנטים יהודים, בדיוק כמו כל שאר הסטודנטים, האוניברסיטה היא תקופה של לימוד, של יצירת חברויות חדשות והרחבת אופקים. למרבה הצער, עבור סטודנטים יהודים מסוימים, החוויות החיוביות הללו עלולות להתקלקל בשל צרות אופקים, הפחדה והתעללות גזענית. על מנת להעניק לסטודנטים היהודים את הידע הדרוש להם לצורך מאבק באנטישמיות, במידה ויאלצו להיתקל בה, ה- CSTואגודת הסטודנטים היהודים (Union of Jewish Students) פרסמו
מדריך סטודנטים למאבק באנטישמיות

.

המדריך, אשר נכתב בסיוע ובהכוונה של עורכי דין מובילים, Anthony Julius ועמיתתו
Alexandra Fawcett, מסביר את הסוגיות המרכזיות הקשורות לאנטישמיות ואת האופן שבו הן יכולות להופיע במסגרת דיונים אנטי-ישראלים ואנטי-ציוניים שמתנהלים בקמפוס. והדבר החשוב ביותר הוא, שהמדריך מסביר גם את הזכויות המשפטיות של הסטודנטים ומציין לאן הסטודנטים היהודים יכולים לפנות בבקשת עזרה, במקרים בהם הם סובלים מדעה קדומה, מאפליה או מהתעללות אנטישמית.

מקור:
http://thecst.org.uk/