LOADING

Type to search

הולנד מאבק מאבק באנטישמיות

הולנד – בית המשפט העליון : שיר של אוהדי כדורגל פוגע ביהודים

Share
מקור:

בית המשפט העליון אישר פסיקה הקובעת כי שיר של אוהדי כדורגל באצטדיון פוגע ביהודים.

אוהד של קבוצת הכדורגל ADO שב- Hague ערער על פסק דין של בית משפט בערכאה נמוכה שקבע כי השיר שהוא שר: “ Hamas, Hamas, gas all the Jews“, שבגינו הוא נעצר ב -2006 והואשם בשימוש בשפה פוגעת לקבוצה מסוימת, לא נועדה בכוונה להעליב יהודים.

בית המשפט העליון קבע כי יש להשאיר את העונש על כנו כי השיר מעליב יהודים.

האוהד נידון ל- 800 שעות עבודות שירות ושנתיים מאסר על תנאי.

מקור:
http://jta.org/