LOADING

Type to search

מאבק מאבק באנטישמיות קנדה

קנדה – קבוצת “הלל” פותחת את שנת הלימודים בהרצאה בנושא האנטישמיות

Share
מקור:

“הלל”, הקהילה היהודית של קולג’ Ithaca, אירחה ביום שני סדנה בנושא “מאבק באנטישמיות”, על מנת לבחון כיצד להגיב באופן יעיל והולם לפעולות אנטישמיות ואנטי-ישראליות. כ-20 סטודנטים לקחו חלק בדיון, אותו הובילו Ariella Saperstein, עוזרת מנהל המשרד הניו-יורקי של הליגה נגד השמצה
(ADL), ו- Stacey Popovsky, אשר עומדת בראש הליגה נגד השמצה בקמפוס ומרכזת יוזמות למאבק באנטישמיות.

במהלך הסדנה, הסטודנטים חולקו לקבוצות קטנות שכללו שלושה או ארבעה אנשים. בקבוצות אלו, הסטודנטים בחנו מקרי מבחן שונים, בהם התרחשו אירועים אנטי-ישראלים או אירועים אנטישמיים פוטנציאליים. נעשה שימוש ב”חומת אפרטהייד” מדומה בקמפוס של הקולג’, והוצגו דוגמאות לאנטישמיות באינטרנט, על מנת לדון באופן שבו יש להתמודד עם מעשים אנטישמיים.
 


“[הסדנה] הייתה פורה מאוד”, כך אמר Josh Vorensky, סטודנט שנה ב’ וסגן נשיא “הלל”. “היא ללא ספק ענתה על ציפיותיי”.
Stacey Popovsky, אשר עומדת בראש הליגה נגד השמצה
בקמפוס ומרכזת יוזמות למאבק באנטישמיות, דנה באנטישמיות
 
 יחד עם Josh Bleznick, סטודנט שנה א’, ב- Job Hall.
 
הסדנה מהווה את הצעד הפותח בפעילויותיה המתוכננות של “הלל” לשנת הלימודים הקרובה. במהלך הסמסטר הנוכחי, סדר היום של הקבוצה עתיד להתמקד בצדק חברתי.
 

“במהלך הסמסטרים הקודמים, היינו בעצם ארגון ללא מטרה… ולכן הוועד המנהל החליט שהנושא שלנו יהיה ‘יהדות ועולם הצדק החברתי’ “, כך אמרה Molly Wernick, סטודנטית שנה ב’ ומנהלת לוח הפעילויות של “הלל”. “חלק נכבד מהפעילויות שלנו יוקדש לצדקה ולשירות קהילתי”.
 

סדנת “המאבק באנטישמיות” הייתה פתוחה הן לסטודנטים מהקולג’ והן ולסטודנטים מאוניברסיטת Cornell, יהודים ולא יהודים כאחד. Wernick אמרה שקבוצת “הלל” ב- Cornellיצרה עמה קשר במהלך הקיץ וביקשה לברר האם שני מוסדות הלימוד יוכלו לשתף פעולה במסגרת האירוע. שני סטודנטים מ- Cornellנכחו באירוע. Faber אמר שרצה לנסות ולהפגיש בין סטודנטים מהקולג’ לבין סטודנטים מ- Cornellב- South Hill”לשם שינוי”.

מקור:
http://theithacan.org/