LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים הרשות הפלשתינאית תעמולה

הרשות הפלסטינית – אוצר המילים של החמאס: דרכים רבות לומר “טבחו ביהודים”

Share
מקור:
תוכנית הילדים האחרונה בטלוויזית החמאס המשודרת מעזה מלמדת ילדים מהעולם הערבי והמוסלמי להגדיל את אוצר המילים שלהם למילה “שחיטה” של יהודים בארץ ישראל. הנושא אינו חדש עבור ערוץ החמאס.
 

ערוץ Al-Aqsa משדר תוכנית ילדים בשם “חלוצי המחר” ובו, בשידור חי, ילד ומבוגר לבושים בתלבושות חיה. “בעלי חיים” הנוכחים הם המארח Nassur הדוב, אשר ממשיך את דרכם של קודמיו, Nahoul הדבורה, Assoud הארנב ו- Farfour בדומותו של מיקי מאוס.

מדיווח של Palestinian Media Watch, בפרק ששודר ב- 22 ספטמבר כללה חילופי הדברים בין המארחים, וביניהם לבין ילד שמתקשר, שבו הם דנים בצורך “לטבוח” ביהודים בארץ ישראל.
 
בשיחות, נעשה שימוש בשלושה ביטויים שונים בערבית המשמשים לתיאור ה “טבח” של היהודים. התעתיק הבא מותאם מקטעים שסופקו על ידי PMW. 
 
Nassur: “לא יהיה יהודים או ציונים, אם ירצה אללה. הם יהיו ימחקו.”
 

Saraa: “הם ישחטו.” (Naher manhurin בערבית)

מאוחר יותר, ילד שאביו נהרג כחבר חוליית מחבלים של החמאס מתקשר לתוכנית.

Nassur לילד בטלפון: “מה אתה רוצה לעשות ליהודים שירו באבא שלך?”

הילד בטלפון: “אני רוצה להרוג אותם.”

Saraa: “אנחנו לא רוצים לעשות להם כלום, רק לגרש אותם מאדמתנו”.

Nassur: “אנחנו רוצים לשחוט אותם, כך הם יגורשו מאדמתנו, נכון?” (nidbah-hom בערבית)

Saraa: “כן. נכון. אנו נגרש אותם מאדמתנו תוך שימוש בכל האמצעים.”

Nassur: “ואם הם לא רוצים [ללכת] בשלווה, על ידי מילים או דיבורים, נצטרך [לעשות זאת] על ידי טבח.” (shaht בערבית)