LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים ארצות הברית תעמולה

ארה”ב –רשת NBC לארגון Anti-ACORN: “קפוץ לי, ילד יהודי!”

Share
מקור:
כאשר מפיקת התוכנית Dateline של רשת NBC Jane Stone קיבלה דוא”ל הדוחק בקונגרס להפסיק את תמיכתו ב- ACORN מ- Alex Rosenwald, הדובר של Americans for Limited Government, היא החזירה כתשובה מחשבון הדוא”ל שלה את המשפט: “קפוץ לי, ילד יהודי!”
 


 

נשיא חדשות


 ,NBC
 


Steve Capus


 
פרסם את ההצהרה הבאה:


 Americans for Limited Government בחרה להציג, התקפה חסרת זהירות. שערורייתית ומסע הכפשה נגד עובד חדשות NBC. לנוכח הראיות החותכת כי העובדת שלנו לא עשתה שום דבר יותר מאשר לבקש מלהסיר את שמה מרשימת התפוצה, הארגון בזדון פרסם דוא”ל מפוברק.
העובדת שלנו מעולם לא שלחה דוא”ל כזה. היא חפה מפשע האישומים המקוממים שנעשה בהם שימוש על ידי הארגון לצרכיו שלו. זהו מעשה חסר בושה, מחרחר שנאה ומכפיש שיש לגנותו נחרצות. 


ארגון
Americans for Limited Governmentפרסם את ההצהרה הבאה: 
Americans for Limited Government לא טוענים כי NBC או חברת האם GE, הם אנטישמיים. אולם, מה שמאוד מטריד, היא שיש בבירור תרבות ב NBC שאיפשרה לאדם אשר בבירור יש לו בעיות להמשיך ללא בדיקה.

גברת Stone טוענת שהיא לא שלחה את הדוא”ל המעליב. אם זה לא המקרה, אנחנו ב ALG קוראים לה לסייע לברר מי שלח באמצעות מחשב כף היד שלה וכתובת הדוא”ל שלה את הדוא”ל. אם גברת Stone, למעשה, שלחה אותה, אנחנו ב ALG קוראים לגברת Stone להתנצל בפני מר Rosenwald, ואנחנו קוראים להנהלת NBC ואלה שמעל גברת Stone להצטרף אליה בהתנצלות.