LOADING

Type to search

אוסטריה איום אירועים אנטישמיים

אוסטריה – מכתב איום לראש הקהילה היהודית

Share
מקור:

מכתב איום נשלח לד”ר Ariel Muzicant, ראש הקהילה היהודית בוינה, במכתב נאמר כי בקרוב מאד הוא “יקבל כדור”. המכתב היה חתום על ידי “קבוצת המאבק מערב”.