LOADING

Type to search

אוסטריה אירועים אנטישמיים תעמולה

אוסטריה – תעמולה אנטישמית

Share
מקור:

מורה בבית ספר גילתה כי אביו של אחד התלמידים כתב במחברת של בנו: “אני רוצה את פלשתינה ואת השמדת כל היהודים”.