LOADING

Type to search

ארצות הברית מאבק מאבק באנטישמיות

ארה”ב – סבב הרצאות של מכחיש השואה דייוויד אירווינג: ההצגה לא חייבת להימשך, חלק שני

Share
מקור:

באוקטובר ונובמבר, דיוויד אירווינג, ניאו פשיסט בריטי, היסטוריון הונאה, ומכחיש השואה, יוצא לדרכים בארצות הברית, ומתכנן לקיים עשרות הרצאות בסיור שיימשך חודשיים. אנו יוצאים בקריאה פומבית לציבור הרחב למחות נגד ההרצאות בכל תחנה בדרך של סיור זה. בסיור מוקדם שלו ביולי, שהתמקדה במדינות המערב, אירווינג נתקל במחאה ברבע מאתרי ההרצאות שלו. הסיור הנוכחי של אירווינג מכיל תאריכים בחוף המזרחי, במערב התיכון ובדרום. אנו מפצירים בכל הקהילות שבהן הסיור עובר דרכם, לשלוח מסר ברור כי התארגנות פשיסטית לא רצויה!

איפה ומתי?

בשלב הנוכחי, התאריכים בסיור הנוכחי של אירווינג הם כדלקמן:

* Oct 2, Friday 7pm: Pittsburgh, PA (Monroeville)
* Oct 4, Sunday 6pm: Cleveland, OH
* Oct 5, Monday, 7pm: Columbus, OH
* Oct 6, Tuesday, 7pm: Cincinnati, OH
* Oct 7, Wednesday, 7pm: Detroit, MI
* Oct 8, Thursday, 7pm: Milwaukee, WI
* Oct 9, Friday, 7pm: Minneapolis, MN
* Oct 11, Sunday, 3pm: Des Moines, IA
* Oct 13, Tuesday, 7pm: St Louis, MO
* Oct 14, Wednesday, 7pm: Nashville, TN
* Oct 16, Friday, 7pm: Dallas/Ft Worth, TX
* Oct 17, Saturday, 7pm: Houston, TX
* Oct 18, Sunday, 6pm: New Orleans, LA
* Oct 19, Monday, 7pm: Baton Rouge, LA
* Oct 21, Monday, 6pm: Jackson, MS
* Oct 23, Friday, 7pm: Montgomery, AL
* Oct 24, Saturday, 7pm: Atlanta, GA with dinner
* Oct 25, Sunday, 7pm: Jacksonville, FL
* Oct 26, Monday, 7pm: Orlando, FL
* Oct 28, Wednesday, 1pm, luncheon: Melbourne, FL
* Oct 28, Wednesday, 7pm: West Palm Beach, FL
* Oct 29, Thursday, 7pm: Oct 28 Miami, FL
* Nov 2, Monday, 7pm: Clearwater, FL
* Nov 4, Wednesday, 7pm: Charleston, SC
* Nov 5, Thursday, 7pm: Columbia, SC
* Nov 6, Friday, 7pm: Charlotte, NC
* Nov 7, Saturday, 3pm: Raleigh, NC
* Nov 8, Sunday, 7pm: Richmond, VA
* Nov 9, Monday, 7pm: Washington, DC
* Nov 11, Wednesday, 7pm: Baltimore, MD
* Nov 13, Friday, 7pm: New Jersey
* Nov 14, Saturday, 7pm: New York City
* Nov 15, Sunday, 7pm: New Haven, CT
* Nov 17, Tuesday, 7pm: Boston, MA
* Nov 18, Wednesday, 7pm: Manchester, NH
* Nov 21, Saturday, 3pm: Niagara Falls, NY
* Nov 22, Sunday, 3pm: Indianapolis, IN
* Nov 23, Monday, 7pm: Chicago, IL

המיקום המדויק של ההרצאות בכל עיר לא פורסמו, בשל חששו של אירווינג להיתקל בהתנגדות לה הוא כל כך ראוי.

מקור: http://news.infoshop.org/