LOADING

Type to search

אירועים אנטישמיים שוייץ תעמולה

שוויץ – פרסום כתבה אנטישמית

Share
מקור:





השבועון




השוויצרי
 



L’Hebdo
 




פירסם במהדורת ה- 24 ספטמבר 2009 שלו כתבה עם אופי אנטישמי

המתמקדת בתיירים יהודים אורתודוכסים, והאשים אותם במעשי ונדליזם במהלך שהותם בבתי מלון בשוויץ שבהם הם עושים חורים בסדיני המלון בכדי שיולכו להתייחד בלי לגעת זה בזה בשל מנהג יהודי.





CICAD
 



(



ארגון הנאבק באנטישמיות בשווייץ



) שלח מכתב מחאה לעורך השבועון


 
.







מקור:
www.cicad.ch