LOADING

Type to search

ארצות הברית תעמולה

“להרוג את כל היהודים עכשיו” “ישראל” ו “Cuomo Cuomo”  נכתב על תיבת הדואר בביי רידג ‘

Share
מקור: bklyner

Bay Ridge, ברוקלין, ניו יורק – כתובות נאצה אנטישמיות נמצאות על תיבת דואר בביי רידג’. שלושה משפטים נכתבו: “תהרגו את כל היהודים”, “ישראל” ו”מריו קואומו”. המילה “ראש העיר” נכתבה ונחצתה.

תיבת הדואר של USPS שבה נכתבו המילים נמצאת ברחוב 95 ובשדרה הרביעית. האירוע נחקר כפשע שנאה. לא נעצרו חשודים והגרפיטי עדיין לא הוסר. על פי ה NYPD המילים נכתבו בעט שחור ודווחו על ידי אדם שעבר ליד.

עדכון: תיבת הדואר הוחלפה באחת חדשה.