LOADING

Type to search

ארצות הברית מאבק באנטישמיות

הליגה נגד השמצה מכריזה על אסטרטגיה רב שנתית למאבק באנטישמיות, קיצוניות ובאפליה בגרמניה ובאירופה

Share
מקור: ADL

הליגה נגד השמצה הודיעה היום על שותפות חדשה ורב שנתית עם חברת פולקסווגן, למאבק באנטישמיות, בגזענות ובאפליה באירופה. הודות לתרומה נדיבה מפולקסווגן, תיישם הליגה נגד השמצה תכנית חדשה למאבק בשנאה ותערוך מחקר על אנטישמיות בגרמניה ובאירופה.

היוזמה תתמקד בבחינת הגורמים לאנטישמיות, קיצוניות וגזענות בחברה ופיתוח תכניות להתמודדות באמצעות פעילות ציבורית וחינוך, בדומה למודל שמיישמת הליגה נגד השמצה בארה”ב למאבק באנטישמיות ובאפליה נגד אוכלוסיות פגיעות כבר יותר ממאה שנים.

“התמיכה הנדיבה של חברות כגון פולקסווגן, השותפות לערכינו ולמשימתנו, מחזקת אותנו במאבק למען המטרה המשותפת,” אמר ג’ונתן גרינבלט, המנכ”ל העולמי של הליגה נגד השמצה. “לנוכח התעוררות האנטישמיות והשנאה ברחבי אירופה, זהו רגע חשוב לנסות ולהבין מדוע דעות קדומות אלו מתפשטות שנית במדינות מחוץ לארה”ב ולהשקיע משאבים נאותים במאבק נחוש ונחרץ באנטישמיות.”

השותפות בין הליגה נגד השמצה לפולקסווגן תתמוך במחקרים ותכניות רב שנתיים המבוססים על המרכיבים הבאים:

  • פעילות ציבורית באירופה: תדרוכים והנחיות שוטפים לנושאי תפקידים וקובעי מדיניות נבחרים בגרמניה ובאירופה לגבי אנטישמיות ומדיניות נגד אפליה. הליגה נגד השמצה תגביר בדרכים שונות את עבודתה עם עמותות וממשלות כדי לפעול נגד שנאה, גזענות ואפליה.
  • ממלים למעשים: חיזוק יכולתן של קהילות יהודיות בגרמניה ובאירופה ושל החברה כולה להגיב לאנטישמיות באמצעות תכנית  Words to Action”  (“ממלים למעשים” בבתי ספר וקהילות)
  • סקר Global 100על מנת לרכוש הבנה טובה יותר של הבעיה, הליגה נגד השמצה תערוך סקרים חדשים ב-12 מדינות באירופה ובמדינות חשובות אחרות, בכדי לאמוד את רמת הגישה האנטישמית בחברה תוך שימוש בסקר ADL Global 100 Survey  המקורי מ-2014 , שהקיף יותר מ-100 מדינות כאמת מידה להערכה וזיהוי מגמות. הסקר החדש, שבביצועו יוחל בהמשך השנה, יספק לקובעי מדיניות ולציבור נתונים טובים יותר להבנת האנטישמיות וגישות חברתיות למוסלמים, להט”בים, מהגרים ושימוש במדיה חברתית.
  • חינוך במקומות העבודה: במאמץ לקדם לכידות חברתית בקבוצת החברות של פולקסווגן, הליגה נגד השמצה תקיים הכשרה נגד אפליה במקומות עבודה, המבוססת על ההכשרה למקומות עבודה של הליגה נגד השמצה, המיושמת ברחבי ארה”ב. במהלך 2019, תספק הליגה נגד השמצה הדרכות למנהלי פולקסווגן בגרמניה והיא מתכננת להרחיב את פעולתה לעובדי פולקסווגן במקומות נוספים בעתיד.

“אנו גאים לשתף פעולה עם הליגה נגד השמצה ולהרחיב את מחויבות החברה להילחם באנטישמיות ובגזענות בכל העולם”, אמר ד”ר הרברט דיס, מנכ”ל קבוצת פולקסווגן. “תמיכתנו בשיתוף פעולה זה מרחיקה לכת מעבר לאזרחות תאגידית טובה. אנו חברה המחויבת לשמש כוח חיובי לשינוי בעולם.”