LOADING

Type to search

איום גרמניה

יהודייה קיבלה מכתב אִיום עם אֵפר

Share
מקור: berliner-zeitung

טירגָרטֶן, ברלין – יהודייה קיבלה אִיום באמצעות מכתב. האישה בת ה- 62 קיבלה על פי הטענה, בבית מגוריהם אשר ברחוב לוּצוֹב, מכתב אשר ממוען אליה, אשר בו נמצא עצם הדומה לאֵפר  – כך הודיעה המשטרה ביום חמישי.

מכיוון שהיא יהודייה, על פי הטענה היא העריכה את המכתב כאִיום והגישה תלונה במשטרה. האגף המשטרתי המופקד על ההגנה על החוקה ושלטון החוק פתח בחקירות בשל חשד להסתה עממית. המכתב נלקח למשמרת כראָייה –  כך הודיעה משטרת ברלין.