LOADING

Type to search

ארצות הברית תעמולה

כתובת נאצה אנטישמית על קיר ‘ההחלטות הטובות’

Share
מקור: nydailynews

קראון הייטס, ניו יורק – קיר ‘ההחלטות הטובות’ שתלוי ברחבת הכניסה למוזיאון הילדים בקראון הייטס, הפך אמש (ליל שישי) למוקד של מעשה אנטישמיות. על פי עדי ראייה, בשעת צהרים התקרבה ללוח נערה אפרו-אמריקנית והצטרפה לאחרים בכתיבת ‘החלטה טובה’ על אחד הפתקים…

אלא שלאחר שעזבה את המקום התברר כי ‘ההחלטה הטובה’ שלה הייתה כתיבת נאצה בדמות “היטלר בא”. עוברים ושבים ניסו להתחקות אחר עקבותיה אולם לשווא, ונכון לעכשיו טרם נמצאה הנערה.

המשטרה המקומית עודכנה מיד בתקרית והחלה לחקור את האירוע יחד עם כוח המשימה המוקדש לטיפול בפשעי שנאה שכאלה.

“בכל פעם שמתרחשת תקרית אנטישמית שכזו בקראון הייטס”, אומר ר’ יעקב ברמן, מעסקני השכונה – “נערכת מסיבת עיתונאים דרמטית. כולם מתכנסים, צועקים, מתלהמים ושוב צועקים, אבל רגע לאחר מכן כבר הכול נשכח. צריכים להתחיל לטפל בבעיה הזו”.

מייסדת מוזיאון הילדים גב’ דבורה הלברשטאם אומרת לאחר התקרית כי “מעשה זה הינו האנטיתזה המוחלטת למטרת המוסד, שנבנה בכדי שיוכלו להכיל איש את רעהו בסובלנות ובהבנה לתרבות יהודית.

“מה שקרה אמש אינו מפתיע”, הוסיפה הלברשטאם. “בחודשים האחרונים חזית המוזיאון והתמונות על הקיר נהרסו פעמים במזיד. משום כך חשוב שיהיה מאבטח קבוע בצומת המוזיאון, כדי להגן על ילדי הקהילה שלנו. המוזיאון ניצב במקום המרכזי ביותר בשכונה”, חתמה.