LOADING

Type to search

בולגריה חילול

צלבי קרס בבית הקברות היהודי הישן בסטארה זגורה

Share
מקור: monitor

סטארה זגורה – צלבי קרס רוססו על כל המצבות שנשמרו במשך השנים בבית הקברות היהודי הישן של סטארה זגורה.

הפעולה היתה בליל 19 – 20 באפריל וכנראה קשורה ל-130 שנה להולדתו של אדולף היטלר.