LOADING

Type to search

דו״חות שנתיים הונגריה

דוח אנטישמיות שנתי בהונגריה לשנת 2018

Share
מקור: tev

בהונגריה, בניגוד לשאר מדינות אירופה, מספר פשעי השנאה האנטישמיים ירד בשנת 2018, על פי דו”ח שנתי של קרן Tet és Védelem.

32 פשעי שנאה אנטישמיים התרחשו בשנה שעברה, ארבעה פחות מאשר בשנת 2017. בשנת 2016 היו 48 מקרים כאלה, 52 בשנת 2015 ו -37 בשנת 2014.

מבין המקרים בשנת 2018, שלושה תקיפות פיזיות, עשרה מעשי ונדליזם ו -19 תקריות של התנכלות.

על פי הדו”ח, המבצעים היו גברים, המאורגנים על פי הדו”ח.

הקרן פרסמה את הדו”ח השנתי שלה על בסיס מתודולוגיה שהוצעה על ידי הארגון לביטחון ושיתוף פעולה באירופה.