LOADING

Type to search

בולגריה חילול

כתובות אנטישמיות על אנדרטה בבולגריה

Share
מקור: sofiaglobe

סטארה זאגורה – בעיר סטארה זאגורה שבבולגריה התגלו הסוף השבוע צלבי קרס וכתובות אנטישמיות שרוססו על גבי אנדרטה.

מדובר במצבת זיכרון אשר מנציחה את הלוחמים האנטי-פשיסטים שנהרגו בין השנים 1923-1944. הקונגרס היהודי העולמי והקהילה היהודית המקומית גינו את המעשה.

מנכ”ל הקונגרס היהודי העולמי רוברט זינגר אמר כי “מדובר במעשה נורא אשר מחלל את כבודם של הנספים אשר שמרו על ערכי הסובלנות והדו-קיום של בולגריה מול שנאת הנאצים”.

“ממשלת בולגריה הבהירה בשנים האחרונות כי היא ניצבת בחוזקה כנגד השנאה והאנטישמיות. אנו סומכים על הממשלה שתעשה ככל שביכולתה על מנת לאתר את הפושעים להעמידם לדין”, הוסיף זינגר.