LOADING

Type to search

חילול פולין

צלבי קרס על אבן זיכרון ליהודי אוטבוצק

Share
מקור: warszawa

אוטבוצק – צלב קרס רוסס על המצבה המנציחה כ- 2400 תושבי העיר אוטבוצק (Otwock) היהודים שנרצחו באוגוסט ובספטמבר 1942 בידי הכובשים הנאצים. זהו לא רק מקום הוצאתם להורג, אלא גם קבר קולקטיבי.

על האבן מונח שלט: “כאן, בקבר האחים, קבורים כ -2,400 יהודים מאוטבוצק שנרצחו במקום זה באוגוסט 1942 על ידי הכובשים הגרמנים. נזכור את הטרגדיה שלהם ואת כל האזרחים היהודים שנרצחו בעירנו. תושבי אוטבוצק “.