LOADING

Type to search

אוסטרליה דו״חות שנתיים

דו”ח האנטישמיות השנתי באוסטרליה ב- 2018

Share
מקור: ecaj

על פי הדו”ח השנתי על האנטישמיות באוסטרליה, שפורסם על ידי הוועד המנהל של יהדות אוסטרליה (ECAJ), נרשמה בתקופת 12 החודשים שהסתיימה ב -30 בספטמבר 2018 עלייה של 59% לעומת השנה הקודמת במספר האירועים האנטישמיים, באיומים או במעשי אלימות באוסטרליה.

ה – ECAJ, ארגון הגג של הקהילה היהודית וקבוצות יהודיות אחרות באוסטרליה, רשם בסך הכל 366 תקריות אנטישמיות במהלך התקופה, כולל תקיפות פיזיות, התעללויות והטרדות, ונדליזם, כתובות נאצה, שנאה ואיומים שהתקבלו ישירות בדוא”ל, מכתבים, שיחות טלפון, כרזות, מדבקות ועלונים. זאת לעומת 230 תקריות כאלה שנרשמו על ידי אותם מקורות במהלך 12 החודשים הקודמים, עלייה כוללת של 136 תקריות.

ב -12 החודשים האחרונים היו 156 התקפות (תקיפה, התעללות, ונדליזם וגרפיטי), המהווים 43% מכלל האירועים. היו 210 איומים (דואר אלקטרוני, מכתבים, טלפון, עלונים, כרזות ומדבקות), אשר היוו 57% מכלל התקריות. יש גם עדויות רבות לאירועים שאינם מדווחים.

בסך הכל, בין השנים 2017 ו -2018 עלה מספר “ההתקפות” במעט (מ -145 ל -156), בעוד שמספר האיומים עלה ב -147% (מ -85 ל -210). נרשמה עלייה ניכרת בהתעללות אנטישמית, ונדליזם ואיומים באמצעות דואר אלקטרוני, טלפון, פוסטרים ומדבקות; ירידה בכתובות גרפיטי; בעוד מספר הפיגועים הפיזיים נשאר זהה.

קבוצה אחת, Antipodean Resistance , בעלת אידיאולוגיה ניאו-נאצית מובהקת, היתה אחראית ל -133 (36%) מכלל 366 האירועים בשנה, רובם בתליית כרזות, מדבקות, כתובות נאצה וציורי קיר, וכן תקרית אחת של ונדליזם במקום ציבורי. המספר הכולל של תקריות המיוחסות ל- Antipodean Resistance עלה מ -50 בשנה הקודמת, עלייה של 166%. כך היא אחראית ל- 83 מתוך 136 התקריות הנוספות בהשוואה לשנה הקודמת. עם זאת, הפעילות של Antipodean Resistance לא אחראית לגידול המשמעותי במספר מקרים מדווחים של התעללות מילולית / הטרדה וונדליזם.

קצין המחקר של ECAJ, ג’ולי נתן, שכתב את הדו”ח, אמר כי “הראיות מצביעות בבירור על עלייה חדה במספר האירועים האנטישמיים באוסטרליה. ממשיכים להתעלל מילולית ביהודים ולהטריד סביב בתי הכנסת באופן קבוע, וגם ברחובות בפרברים”.

“השינוי הבולט ביותר בשנים עשר החודשים האחרונים באוסטרליה הוא הגידול המשמעותי בפעילות הניאו-נאצית, בעיקר על ידי Antipodean Resistance. חברי ההתנגדות Antipodean Resistance תלו אלפי מדבקות נאציות וכרזות אנטי-יהודיות, אנטי-הומוסקסואלים ופרו-נאציות, בעיקר באוניברסיטאות, בתי ספר תיכוניים ובמקומות אחרים. ה- Antipodean Resistance קידמה במפורש אלימות ורצח, וקראה “להכשיר את הוצאתם להורג של יהודים”. היא גם קראה להרוג הומוסקסואלים. כרזותיה מציגות בצורה גרפית ומסיתות לשימוש בנשק על מנת לירות ביהודים ובהומוסקסואלים בראש. התנגדות ה- Antipodean Resistance היא איום חמור על שלומם וביטחונם של יהודים, הומוסקסואלים, מהגרים לא לבנים ולבסוף לכלל הקהילה”, אמר נתן.

אף על פי שאוסטרליה היא עדיין דמוקרטיה יציבה, תוססת וסובלנית, שבה היהודים אינם סובלים משום אפליה רשמית, וחופשיים לחיות על פי אמונתם והמסורת שלהם, האנטישמיות בועטת. חלה עלייה בפעילותן של קבוצות שאינן עוינות ליהודים בלבד, אלא מבטאות ביטוי פעיל ופומבי לשנאה זו במילים ובפעולות אלימות. כתוצאה מכך, הביטחון הפיזי הוא הדאגה העיקרית בקהילה היהודית.

נתן אמר כי “הקהילה היהודית היא הקהילה היחידה בתוך אוסטרליה, שבמקומות הפולחן שלה, בבתי הספר, במרכזים קהילתיים שלה, יש צורך, מטעמי ביטחון, לפעול מאחורי גדרות גבוהות, שומרים חמושים, גלאי מתכות, מצלמות טלוויזיה במעגל סגור וכדומה . הצורך מוכר על ידי גורמי אכיפת החוק באוסטרליה ונובע מאופי האנטישמיות המושרש בתרבות המערבית והמוסלמית. התוצאה היא שכיחות גבוהה של פיגועים פיזיים ואיומים מתמשכים נגד יהודים ומרכזים קהילתיים יהודיים במהלך שלושת העשורים האחרונים “.

בעוד הימין הקיצוני הפוליטי הולך ומתעצם יותר ויותר, וקבוצות ימין קיצוניות בפומבי מסיתות לאלימות נגד יהודים, על מנהיגים פוליטיים ואחרים להמחיש כי האנטישמיות, וכל צורות אחרות של גזענות, הם בלתי מקובלים לחלוטין באוסטרליה. עליהם להבטיח כי המדיניות, החוקים ואמצעים אחרים יאומצו וייושמו על מנת לפעול ביעילות נגד ההשפעות אלה.