LOADING

Type to search

ארצות הברית מאבק באנטישמיות

מחלקת המדינה של ארצות הברית הוציאה מכרז למאבק באנטישמיות ברחבי העולם

Share
מקור: jns

המשרד לדמוקרטיה במחלקת המדינה והמשרד לזכויות האדם פרסם מכרז על סך 2 מיליון דולר לשני פרויקטים למאבק באנטישמיות באירופה ובמרכז אסיה.

על פי ההודעה, הפרויקטים יופעלו במדינות החברות בארגון לביטחון ושיתוף פעולה באירופה, יחד עם השליח המיוחד למאבק באנטישמיות, ומטרתם להיאבק ב”פעולות פיזיות אלימות, חילול אתרים דתיים, אפליה מבוססת על הדת, ושימוש בנאומי שנאה או השמעת דברי הסתה בשיח הציבורי, בתקשורת המסורתית ובאינטרנט”.

מחלקת המדינה “תתמוך בפרויקט/ים נגד האנטישמיות על ידי הגדלת תיעוד ודיווח של פשעי שנאה, קידום שילוב חברתי גדול יותר והגברת המודעות הציבורית למאבק בביטויי שנאה כלפי יהודים. המאמצים להגדלת הדיווח צריכים לכלול גם הכשרה של אנשי אכיפת החוק על מנת שיגיבו בצורה מתאימה לפשעי שנאה מנקודת מבט משפטית, חברתית וקהילתית; כמו כן היא תצייד בצורה טובה יותר את המשטרה והתובעים על מנת שיוכלו לפעול ביעילות עם אוכלוסיות יהודיות מקומיות, נכתב בהודעה.