LOADING

Type to search

דה-לגיטימציה ישראל

אושוויץ בסרטון של פעיל מרצ: “ביזוי השואה”

Share
מקור: ynet

בסרטון בערבית מופיע איור של ביתן הכניסה המזוהה עם המחנה הנאצי עם גדרות התיל, לצד הכיתוב “מרצ קוראת לסיום הכיבוש והקמת מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל”. עם זאת, מנהלי מסע הבחירות התנערו מתוכן הסרטון.

במפלגת הליכוד תקפו את הסרטון בחריפות: “הקמפיין המזעזע מבזה את זכרון השואה וראוי לכל גינוי”, נמסר מהמפלגה שהודיעה כי תגיש תלונה בעקבותיו לוועדת הבחירות המרכזית.

במרצ הבהירו כי לא מדובר בסרטון רשמי של מסע הבחירות, אלא ביוזמה שנקט הפעיל שהעלה אותו באופן עצמאי, ואמרו כי הוא לא מקובל עליהם. “מדובר בדימוי שלא אושר, ולא עלה על דעת קמפיין מרצ”, אמר מנהל מסע הבחירות של המפלגה, עופר שטרית. “מרגע שנודע לנו על קיומו של הסרטון הוא הורד מיידית מהאוויר, ומשרד הפרסום הושעה עד לבירור העניין. צר לנו שיש מי שמשתמש בזכרון השואה על מנת לפגוע במרצ”.