LOADING

Type to search

בריטניה מחקרים

תיאוריות קונספירציה מגבירות את האפליה כלפי קבוצות מיעוט

Share
מקור: onlinelibrary.wiley

מחקר חדש אשר נערך על ידי פרופ’ קארן דאגלאס (Prof. Karen Douglas) מאוניברסיטת קנט (University of Kent) וחוקרים נוספים, מראה כי חשיפה לתיאוריות קונספירציה עלולה להגביר את האפליה נגד קבוצות מיעוט.

המחקר, אשר התפרסם ב-14 במרץ בכתב העת הבריטי לפסיכולוגיה (British Journal of Psychology) של העמותה הבריטית לפסיכולוגיה (British Psychological Society), נערך על ידי חבר העמותה ד”ר דניאל ג’ולי (Dr. Daniel Jolley)  מאוניברסיטת סטאפורדשייר (Staffordshire University), ד”ר רוז מילידי (Dr. Rose Meleady) מאוניברסיטת איסט אנגליה (University of East Anglia) ופרופ’ דאגלאס, מבית הספר לפסיכולוגיה של אוניברסיטת קנט.

המחקר היה כרוך בשלושה חלקים אשר נערכו על מנת לבחון את השפעתה של החשיפה לתיאוריות קונספירציה על גישותיהם של בני אדם כלפי קבוצות מיעוט.

בחלק הראשון של המחקר, המשתתפים נחשפו לאחד משלושה סיפורים; סיפור עם נרטיב קונספירטיבי אודות מעורבותם של מהגרים בארגוני טרור ומזימותיהם לתקוף את בריטניה מבפנים, סיפור עם נרטיב אנטי-קונספירציה או סיפור עם נרטיב ניטרלי.

כאשר נבדקו מאוחר יותר, משתתפים אשר נחשפו לסיפור הקונספירטיבי החזיקו באמונות קונספירטיביות יותר והביעו יותר דעות קדומות נגד מהגרים.

בחלקים השני והשלישי של המחקר, המשתתפים נחשפו שוב לשלושת סוגי הסיפורים הנ”ל. הפעם  הוא נגע ליהודים, והמשתתפים בשני המחקרים אשר נחשבו לסיפור הקונספירטיבי אחזו ביותר אמונות קונספירטיביות והביעו יותר דעות קדומות כלפי יהודים.

המשתתפים אף מילאו שאלון המודד את הרגשתם כלפי כמה קבוצות אחרות של בני אדם, כגון בני לאומים שונים, קבוצות אתניות שונות ובני מעמדות חברתיים שונים.

החוקרים מצאו כי המשתתפים אשר נחשפו לחומרים קונספירטיביים נגד יהודים הביעו דעות קדומות מוקצנות יותר נגד אותן קבוצות, כמו גם נגד יהודים.

פרופסור דאגלאס אמרה: “מחקרנו הדגים כי חשיפה לתיאוריות קונספירציה אודות קבוצות באוכלוסייה עלולה להעצים את הדעות הקדומות ואת האפליה. אנו טוענים כי במסגרת המאמצים להפחית דעות קדומות ולנטרל יחסים שליליים בין קבוצות אוכלוסייה שונות יש לכן לקחת בחשבון את תרומתן של תיאוריות קונספירציה פופולריות והנוטות לחלחל אצל אנשים מסוימים.

כותרתו של מחקר זה הייתה: “חשיפה לתיאוריות קונספירציה בין-קבוצתיות מקדמת דעות קדומות המתפשטת בקרב קבוצות אוכלוסייה”.