LOADING

Type to search

בריטניה תעמולה

דיוויד אירווינג, מכחיש השואה הבריטי מציע סיורים במחנות ההשמדה

Share
מקור: Jewish News

לונדון – מפיץ השנאה ומכחיש השואה הבריטי, דיוויד אירווינג, מתכנן להוביל סיור במחנות ההשמדה הנאציים. על פי דיווחי הקהילה היהודית בבריטניה עולה, כי בפועל, אירווינג בן ה-80 החל לגבות פיקדונות ברשת, לצורך סיור באתרים היסטוריים נאציים המתוכננים לחודש ספטמבר הקרוב.

הלכה למעשה, מדובר על סיור בן 9 ימים, שעלותו 3,650 דולר, והתחנות השונות בו אמורות לכלול את מחנות ההשמדה טרבלינקה, סוביבור, בלז’ץ ומיידנק. בפרסומת הפרובוקטיבית שהציג אירווינג לסיור, מתוארים מחנות ההשמדה כ”שנויים במחלוקת”.

בין היתר, יגיעו המשתתפים בסיור גם לאחד מאתרי המפקדה של הצורר והפיהרר של גרמניה הנאצית אדולף היטלר – “מאורת הזאב”, כמו גם מפקדתו של פושע המלחמה הנאצי, ראש האס אס היינריך הימלר.