LOADING

Type to search

סודן תעמולה

אימאם מאשים את היהודים בטבח המוסלמים בניו זילנד

Share
מקור: israeltoday

חרטום – איש הדת הסודני עבד אל-ג’ליל אל קרורי (Abd Al-Jalil Al-Karouri) אמר בדרשת יום שישי אשר שודרה בטלוויזיה הסודנית כי הרוצח אשר הרג 49 גברים, נשים וטף במסגד בכרייסטצ’ארצ’ (Christchurch), ניו זילנד, עבד עבור היהודים. הוא התעקש על כך כי אויביהם המרים, הגרועים והחזקים ביותר של המוסלמים הם היהודים, וכי הטבח בוצע מתוך כוונה להסית את הנוצרים והמוסלמים אלה נגד אלה.

איש הדת המוסלמי הוסיף כי היהודים הם אויביהם של הנוצרים והמוסלמים כאחד, משום שהם הרגו את יוחנן המטביל, ניסו להרעיל את הנביא מוחמד, והודו בכך שהם הרגו את ישו.