LOADING

Type to search

מחקרים צרפת

סטריאוטיפים שליליים לגבי יהודים נדחו בעיקר בצרפת

Share
מקור: pewresearch

מאת ג’ף דיאמנט

בצרפת, שבה מתגוררת האוכלוסייה היהודית הגדולה ביותר, נרשמה עלייה דרמטית במספר האירועים האנטישמיים בשנת 2018. משרד הפנים מסר כי בשנה שעברה דווח על 541 מקרים – לא מספר גבוה כמו בשנים קודמות מסוימות – אך גבוה ב- 74% לעומת שנת 2017. מאז ינואר 2019 היו כבר כמה תקריות אנטישמיות קשות, בהן צלבי קרס שצוירו על קברים בבית קברות יהודי.

גם אם מקרים אלה קשים, הם מנוגדים לדעת הקהל בצרפת. סקר של מרכז המחקר פיו, שנערך ב- 2017, מצא שרוב האנשים הבוגרים בצרפת דוחים סטריאוטיפים יהודיים שליליים ומביעים יחס חיובי כלפי היהודים.

בסקר שנערך בצרפת וב -14 מדינות מערביות אחרות, שאל המרכז האם אנשים מסכימים או אינם מסכימים עם שתי הצהרות שליליות: “היהודים תמיד מקדמים את האינטרסים שלהם ולא את האינטרסים של המדינה בה הם חיים” ו- “היהודים תמיד מגזימים כשהם מספרים עד כמה הם סבלו”. כמעט שבעה מתוך עשרה נשאלים צרפתים לא הסכימו בכלל עם עם ההצהרות האלה, בעוד אחד מכל חמישה הסכים עם ההצהרת הללו.

כדי להעריך את מידת הרגש האנטי-יהודי בצורה אחרת, שאל הסקר גם בוגרים מערב אירופיאם האם הם מוכנים לקבל את היהודים כשכנים או לתוך המשפחה. 9 מבוגרים צרפתים מתוך 10 אמרו שהם מוכנים לקבל יהודים כשכנים, בעוד 76% אמרו שהם יקבלו יהודים לתוך משפחתם (בגרמניה ובבריטניה, שבהן דיווחו על עלייה של אירועים אנטישמיים בשיעור של כמעט 10% ו -16% בשנה שעברה, בהתאמה, חלקם של המבוגרים שאמרו כי יקבלו יהודים כשכנים וקרובים היו דומים במידה מסוימת לזו שבצרפת).

מנגד, מבוגרים צרפתים שמזדהים כנוצרים יסכימו יותר לסטריאוטיפים אנטי-יהודיים מאשר אנשים אתאיסטים, אגנוסטיים או שאינם מאמינים בדת מסוימת והם גם פחות יסכימו לקבל יהודים כשכנים או כבני משפחה. כך, למשל, 88% מהנוצרים בצרפת אומרים שהם יקבלו את היהודים כשכנים, בעוד ש-94% מהצרפתים שאינם משתייכים לדת כלשהיא, אומרים זאת. המשיבים המזדהים עם האידיאולוגיה הפוליטית הימנית נוטים הרבה יותר להסכים עם ההצהרות השליליות על היהודים. הסקר לא הגיע למספיק מוסלמים – המהווים את הקבוצה הדתית השלישית בגודלה בצרפת, לאחר הנוצרים, על מנת שניתן יהיה לקבל תמונה מייצגת של עמדותיהם.

אולי  משונה שתוצאות הסקר מראות קבלה נרחבת של יהודים בקרב הצרפתים, פחות משנה לפני שנרשמה עלייה משמעותית באירועים האנטישמיים. אבל סקרים ונתונים סטטיסטיים לגבי אירועים אנטישמיים מודדים שני דברים שונים. הראשון משקף תמונה בזמן מסוים של עמדות במדגם מייצג, בעוד האחרון מדווח על  אירועים לאורך זמן.

מספר היהודים בצרפת – כמו גם בשאר מדינות אירופה – הולך ופוחת מאז מלחמת העולם השנייה. חלק מהירידה הזאת נובעת מהגירה: בשנים האחרונות, צרפת הייתה המדינה שממנה היגרו הכי הרבה יהודים לישראל : לפי נתוני הסוכנות היהודית היגרו 7,238 צרפתים לישראל ב -2014 ו -7,328 עשו זאת ב -2015. בעוד האומדנים של אוכלוסיית היהודים בצרפת משתנים, מספרם של היהודים עומד כיום על כ -500,000, או פחות מאחוז מהאוכלוסייה.

מספרם הנמוך של היהודים בצרפת עשוי להסביר את הפרופיל הנמוך יחסית שלהם בכל רחבי המדינה. קצת יותר ממחצית מהבוגרים הצרפתים (55%) אומרים שהם מכירים יהודי. מספר זה נמוך מ -81% מהנשאלים הצרפתים שאומרים שהם מכירים אתאיסטים ו -79% שאומרים שהם מכירים מוסלמי. רק 33% מהנשאלים הצרפתים אומרים שהם יודעים “הרבה” או “קצת” בנושא הדת היהודית, פחות מ -42 האחוזים שאמרו שהם מכירים “הרבה” או “קצת” בנושא האיסלאם ו -77% בנושא הנצרות.

להכיר יהודי, או לדעת “הרבה” או “קצת” על יהדות, קשורים למוכנות לקבל יהודים כקרובי משפחה. כך למשל, 83% מהבוגרים הצרפתים שאומרים שהם מכירים מישהו יהודי גם אומרים שהם יקבלו יהודי במשפחה שלהם, בעוד שרק 67% מהבוגרים הצרפתים שלא מכירים אף יהודי, אומרים כי יהיו מוכנים לקבל יהודי במשפחה שלהם.

ג’ף דיאמנט, הינו כותב / עורך בכיר בנושאי דת ב Pew Research Center.