LOADING

Type to search

בריטניה דה-לגיטימציה

אגודת סטודנטים באוניברסיטה בריטית דוחה יוזמה לאמץ את ההגדרה לאנטישמיות

Share
מקור: JTA

לידס – אגודת הסטודנטים באוניברסיטת לידס הצביעה נגד יוזמה הקוראת למוסד להילחם נגד האנטישמיות, ובעקבות כך צפוי להיערך משאל כלל-אוניברסיטאי בסוגיה זו.

טיוטת היוזמה אשר הוגשה על ידי ארגון הסטודנטים היהודים המקומי (Leeds University Jewish Society) לאגודת הסטודנטים של האוניברסיטה קראה לאמץ את הגדרת האנטישמיות הרשמית של הברית הבינלאומית לזיכרון השואה (International Holocaust Remembrance Alliance)

בהצבעה אשר התקיימה ביום שני בפורום למדיניות של האגודה, היוזמה נדחתה בעקבות שני קולות חסרים ממספר הקולות הדרוש לאימוץ היוזמה, אף על פי ש-10 נציגים הצביעו בעד ו-5 נגד. ככל  משאל כלל-אוניברסיטאי צפוי להיכשל.

ארגון הסטודנטים היהודים באוניברסיטת לידס “מאוכזב במידה שלא תיאמן”, כתב דוברה בטוויטר.

הצהרתה של אגודת הסטודנטים באוניברסיטת לידס בעניין תוצאות כינוס הפורום בליל אמש