LOADING

Type to search

דו״חות שנתיים הולנד

דו”ח אנטישמיות בהולנד לשנת 2018

Share
מקור: CIDI

בשנת 2018 נרשמה בהולנד עלייה משמעותית במספר האירועים האנטישמיים שנרשמו, שהסתכם ב -230 מקרים.

על פי נתונים אלה, המרכז למידע ותיעוד, שהיא ארגון האבטחה של הקהילה היהדית ההולנדית, רשם בשנה שעברה 135 תקריות אמיתיות שלא התרחשו באינטרנט, כך דווח בדו”ח השנתי שפורסם (הסיכום באנגלית)..

מספר זה מייצג גידול של 19% לעומת 113 מקרים שדווחו בשנת 2017.

עם זאת, האירוע האלים ירד רק באחד לעומת חמישה בשנת 2017.