LOADING

Type to search

הרשות הפלשתינאית תעמולה

פעילה פלסטינית אומרת שציונות היא “גזענות יהודית”, אבל היא מכחישה שהיא אנטישמית

Share
מקור: elderofziyon

בעיתון Palestine Chronicle התפרסם מאמר של רימה נג’אר, מרצה באוניברסיטת אל קודס בעבר שמתגוררת כיום בארה”ב, שם היא מודה שהציונות היא אכן חלק מהיהדות:

אלה שמאשימים את האנטי-ציונים בכך שהם אנטשמים, מבינים היטב שהאנטי-ציונות פירושה לאומנות אנטי יהודית כפי שבאה לידי ביטוי בשטחי פלשתינה ההיסטוריים, המורכבים כיום מישראל, הגדה המערבית ורצועת עזה, אך נשלטת בפועל על ידי המדינה היהודית.

הציונות היא תוצר של הפילוסופיה היהודית והיא מבוססת על התרבות והמחשבה היהודית, אשר שורשיה ביהדות. מטרתו העיקרית של המשטר הציוני-קולוניאלי היא לשמר את עצמה כמדינה יהודית. טענות מוגזמות או מזויפות של האנטישמיות נועדו ליצור אקלים של פחד, שבו נבלעות זכויות האדם הלגיטימיות של הפלסטינים.

אם הציונות מושרשת פעיל פלסטיני אומר שציונות היא “גזענות יהודית”, אבל היא מכחיה שהיא אנטישמית

בעיתון Palestine Chronicle התפרסם מאמר של רימה נג’אר, מרצה באוניברסיטת אל קודס בעבר וכיום מתגוררת בארה”ב, שם היא מודה שהציונות היא אכן חלק מהיהדות:

אלה שמלכלכים את האנטי-ציונים בכך שהם מאשימים אותם בכך שהם אנטשמים, מבינים היטב שהאנטי-ציונות פירושה לאומנות אנטי יהודית כפי שבאה לידי ביטוי בשטח פלשתינה ההיסטורית, המורכבת כיום מישראל, הגדה המערבית ורצועת עזה, אך נשלטת בפועל על ידי המדינה היהודית.

הציונות היא תוצר של הפילוסופיה היהודית והיא מבוססת על התרבות והמחשבה היהודית, אשר שורשיה ביהדות. מטרתו העיקרית של המשטר הציוני-קולוניאלי היא לשמר את עצמה כמדינה יהודית. טענות מוגזמות או מזויפות על האנטישמיות נועדו ליצור אקלים של פחד, שבו נבלעות זכויות האדם הלגיטימיות של הפלסטינים.

אם הציונות מושרשת ביהדות המיינסטרים, כפי שמודה נג’אר, הרי שלהיות אנטי ציוני, פירושו להיות אנטי יהודי ואת זה היא מכחישה.

היא מנסה להסביר את הסתירה הברורה הזאת, ונכשלת. הרעיון שלה הוא שצריך לאפשר לה לתקוף את היהודים בשם הפרו פלסטיניות שלה.

 כיום, בכל רחבי העולם, בתי הכנסת והרבנים הם אלה שמשכנעים את קהילותיהם לראות במדינת ישראל מדינה עם זהות שבטית, לפעמים אפילו מימי הביניים.

ובהגנה על האנטישמיות של אליס ווקר:

… האם זה אנטי-יהודי (אני לא אגיד אנטישמי כי אני לא בטוחה שאני עוד מבינה מה זה אומר) לבדוק מה בתלמוד עשוי להוות השראה לרבנים הראשיים של ישראל לגזענות ולאכזריות, לטיהור ולרצח עם?

היא מסכמת את זה כך:

הלאומיות היהודית באה לידי ביטוי בקולוניאליזם מתנחלי. תפיסה אחת אינה שוללת את המושג האופרטיבי האחר בפלסטין, כלומר, הציונות היהודית = הלאומיות היהודית = העליונות היהודית = האפרטהייד.