LOADING

Type to search

חילול יוון

שוב, אנדרטת השואה במרכז טריקלה חוללה

Share
מקור: trikala365

טריקלה – לאחר החילול הקודם האנדרטה נטותה, ושוב חוללה מחדש.

Ευρεως משמעותו “ידוע היטב” אבל זה נשמע כמו יהודי.