LOADING

Type to search

צרפת תעמולה

כתובות נאצה אנטישמיות בחזית גן ילדים

Share
מקור: 20minutes

שטרסבורג – כרוז ובו כתובות נאצה אנטישמיות הודבק על קיר גן הילדים של מועצת ה- XV בשטרסבורג , במחוז Bas-rhin. היא נמצאה ביום שני בבוקר בכניסה למוסד הלימודי, הממוקם ברחוב Rotterdam ברובע במזרח העיר.

Ronald Ries, ראש עיריית שטרסבורג הגיע לגן הילדים בבוקר. הוא ביקש “להביע את תמיכתו במנהלת הגן וצוות עובדיו וכן להדגיש מחדש את מחוייבתו המלאה והמוחלטת בתקופה זו שבה מבוצעים מעשים לא מקובלים נגד הקהילה היהודית.”