LOADING

Type to search

מאבק באנטישמיות צרפת

שישה חודשי מאסר על תנאי עבור אדם שריסס כתובות אנטישמיות

Share
מקור: cnews

גבר בן 65, שצייר חמישים כתובות אנטישמיות ב- RER נידון לשישה חודשי מאסר על תנאי במוצאי שבת, בפריז, בגין “פגיעה ברכוש ציבורי”, אמר עורך דינו.

גזר דינו היה מלווה בתקופת מבחן של שנתיים וטיפול חובה, וכן תשלום פיצוי ל- SNCF , דיווחה שרלוט פרדרו.

אשר לאופי האנטישמי של הגרפיטי, הוא יידון בנפרד, וההחלטה עדיין לא התקבלה בנושא.

“זהו שיגעון של אדם אחד שעדיין לא יכול להסביר את מעשיו. בית המשפט שאל את עצמו לגבי מניעיו וייתכן כי המקור הוא מצב פסיכולוגי”, הסביר עורך דינו.

הנאשם לא עבר בדיקה פסיכיאטרית לפני משפטו.