LOADING

Type to search

גרמניה תעמולה

תקרית אנטישמית בקֶמניץ. שלטי רחוב עוקמו ונעקרו

Share
מקור: mdr

קֶמניץ – ברובע קָפֶּלֶנברג הושחתו שלטי הרחוב השייכים לרחוב שנקרא על שמו של הרב של קֶמניץ לשעבר, הוּגוֹ פוּקס (1878-1949). לדברי המשטרה, שניים מהשלטים נעקרו לחלוטין, ואילו אחר כוּפף ועוקם.

הרחוב הסמוך לבית הכנסת החדש נושא משנת 2001 את שמו של הרב לשעבר. פוקס עמד בראש הקהילה הדתית היהודית בקֶמניץ מ- 1907 עד 1939.