LOADING

Type to search

חילול יוון

חילול אנדרטת השואה בטריקאלה

Share
מקור: trikalanews

טריקאלה – האנדרטה לזכר קורבנות השואה בטריקאלה – בצורת דמעה שנוצרה מפסי רכבת, המתייחסת למיליוני היהודים שהובלו אל מחנות הריכוז חוללה.

בצד אחד של עמוד השיש שניצב ליד ה-“דמעה” נכתבה המילה “גוים”. המילה היא בעברית, וכי קיימת בטקסט העברי של התנ”ך ומשמעותה “אומות”.