LOADING

Type to search

דו״חות שנתיים שוייץ

אנטישמיות בחלק הדובר צרפתית של שווייץ (שוויץ הרומנדית) בשנת 2018

Share
מקור: CICAD

CICAD מפרסמת את הדו”ח השנתי שלה ובו ניתוח האנטישמיות בחלק הדובר צרפתית של שוויץ.

174 תקריות אנטישמיות נרשמו בשנת 2018, כולל 2 תקיפות פיזיות.

הרשתות חברתיות מייצגות את הרוב המכריע של התקריות המפורטות בדו”ח זה, כלומר 64% מכלל התקריות.

מגמה שנצפתה במשך מספר שנים. התקשורת מרכזת כ-24% מכלל הנתונים.

מרכזי כובד עיקריים של האנטישמיות

– הימין הקיצוני: עלייה בפעילות שלהם בשנת 2018 והגברת הקשרים בין הקבוצות השונות הפועלות בקנטונים השוויצרים דוברי צרפתית, צרפת ואיטליה.

– בעידן של חדשות מזויפות ואתרי “מידע שגוי”, מספר לא מבוטל של הערות אנטישמיות באינטרנט מקורן בקשירת קשר, בייחוד בכל הנוגע לחוגים של הימין קיצוני, השמאל הקיצוני והאיסלאמיסטים ותנועות המכונות “בדלניות”. 21% מהתקריות שנרשמו קשורות לתיאוריית קונספירציה יהודית.

– הסכסוך הישראלי-פלסטיני נותר אחד המקורות הקבועים לאנטישמיות. הנאציפיקציה של ישראל והאנטי-ציונות באות לידי ביטוי ב -29% מהפעולות האנטישמיות.

– הכחשת השואה היא עדיין מציאות קיימת בשווייץ. 26% מן המעשים האנטישמיים שנרשמו מתייחסים להכחשת השואה.

– בנאליזציה הולכת וגוברת של השיח האנטישמי שמובא במסווה של “בדיחות הדעת” בין היתר בשיח הציבורי.

שנת 2019 לא נפתחה אף היא בנתונים מזהירים יותר.  דיודונה, קומיקאי המדמה את עצמו לכזה, ב”מופע האחרון שלו בתיאטרון de Marnes בינואר, חצה קו אדום, שה- CICAD לא מתכוון לעבור עליו בשתיקה. כתוצאה מכך, ה-CICAD גינה את דיודונה ב -7 בפברואר 2019, בעקבות דברים שאמר לאחרונה ובהם חזר על הכחשת השואה.

המלצות

המאבק בגזענות ובאנטישמיות חייב להתבטא בגישה חינוכית ובמניעה תוך העדפת גיוס מלא. CICAD מביאה מספר המלצות מפורטות בדוח זה וביניהן מתן גושפנקה לארגונים כדי שיוכלו להתמודד בתופעה באמצעות החוק הפלילי נגד הגזענות (סעיף 261bis CP).

חיוני ששווייץ תאמץ את ההגדרה של האנטישמיות. הגדרת העבודה של ה- IHRA (הברית הבין-לאומית לזיכרון השואה) הפכה להיות מורה נבוכים במדינות רבות באירופה.

כל פעולה אנטישמית היא התקפה על חירויותינו ועל מצפוננו הקולקטיבי, ודורשת נקיטת עמדות ציבוריות ברורות.

שוויץ איננה “אי בלב ים” שנחסך מהעלייה באנטישמיות כפי שהיא נרשמת באירופה, גם אם היא באה לידי ביטוי בפחות אלימות מאשר במדינות אחרות.

ניתן לראות את הדו”ח והסיכום שלו, כמו גם האירועים שנרשמו ישירות, על ידי לחיצה על הקישורים.

 Brandlift_CICAD_Rapport_Situation_Antisemitisme_2018-compressed.pdf