LOADING

Type to search

תעמולה

צלבי קרס ו”יהודים החוצה” במכתב שנשלח למשפחה יהודית ב- Pavillons sous Bois

Share
מקור: jforum

Pavillons sous Bois – משפחה יהודית מ- Pavillons sous Bois (93) קיבלה היום בתיבת הדואר שלהם מכתב עם כתובות אנטישמיות. צלבי קרס ו”יהודים החוצה”, “יחי לה פן” נכתבו על מכתב אנונימי זה. הוגשה תלונה.