LOADING

Type to search

מחקרים פולין

מחקר: נורמות פולניות עזרו לנאצים לחסל את היהדות המקומית

Share
מקור: jns

חלקים גדולים מהאוכלוסייה הפולנית בתקופת השואה האמינה כי עזרה ליהודים עומדת בניגוד לנורמות המקומיות שלהם, כך עולה ממחקר חדש של האקדמיה הפולנית למדעים.

האקדמיה, מוסד ממשלתי, התמקדה בתקופה שהחלה ב- 1942, שהראתה מאמץ אינטנסיבי מצד הכיבוש הנאצי לחסל את הגטאות היהודיים ברחבי פולין.

המחקר משווה בין גורלם של היהודים שהצליחו להימלט מהגטאות באותה תקופה, ומגלה כי לאלה שניסו למצוא מקלט באזורים עירוניים היה פחות סיכוי להינצל, בהשוואה ליהודים שנמלטו לאזורים אחרים, שלהם היה סיכוי טוב יותר להישאר בחיים.

לדברי החוקרים, ניתן להסביר זאת בנורמות שהיו נפוצות בקרב הפולנים באזורים עירוניים.

“הפולנים שבחרו להציל יהודים למעשה הפרו נורמות לא כתובות של הקהילה שלהם”, כתבו החוקרים.