LOADING

Type to search

צרפת תעמולה

כתובות אנטישמיות בפריז

Share
מקור: lesoir

פריז – עשרות כתובות אנטישמיות רוססו ברובע ה-14 בפריז. בין הכתובות שרוססו היו “יהודים מלוכלכים” ו-“החוצה”. המשטרה הצרפתית פתחה בחקירה.