LOADING

Type to search

דו״חות שנתיים צרפת

דו”ח האנטישמיות בצרפת לשנת 2017

Share
מקור: SPCJ
  • מספר האירועים האנטישמיים (פעולות + איומים) שהובילו לכדי תלונה ממשית ירד מ – 335 בשנת 2016 ל – 311 בשנת 2017. מדובר בירידה של 7%.

◄ אך אין לפרש אומדן זה כמעודד. נציין כמה עובדות שיש לקחת בחשבון בניתוח:

  • מספר הפעולות האנטישמיות (פיגוע או ניסיון לפיגוע, רצח או ניסיון לרצח, הצתה או ניסיון לכך, השחתה או ונדליזם) שהובילו לתלונה עלה מ 77 ב 2016 ל 97 ב 2017. כלומר עלייה של 26%. בין מעשי האלימות הללו יש לציין את הרצח האלים של שרה חלימי (ז”ל), אישה בת 65, בביתה ברובע ה -11 של פריז.
  • מספר האיומים האנטישמיות (איום מילולי / מחווה מאיימת או הפגנה פוגעת, עלון / מכתב, גרפיטי) ירד ב – 17% ב – 2017 בהשוואה ל – 2016 (214 לעומת 258).

              שימו לב כי מספר גורמים יכולים להעניק פרספקטיבה שונה על ירידה זו:

  • במניינם הכולל של האיומים נכללים רק נתונים שנאספו מהאינטרנט, אך לא את הפעילות האנטישמית באינטרנט בהיקפה המלא. רוב דברי ההסתה והתעמולה האנטישמיים הגיחו לאינטרנט רק בשנים האחרונות.
  • מחוון האנטישמיות בצרפת הרחיק לכת עד כדי טרור, ואפילו רצח ילדים, נשים זקנות, ובהתאם לכך מביעים העדים או הקורבנות של “האנטישמיות היום יומית” מעין הכנעה או השלמה התרגלות לכך. הם כבר לא מתלוננים על תקריות הנחשבות ל”שוליות” בהשוואה לאלימות פיזית שמניעיה אנטישמיים. אולם אותן תקריות יומיומיות עוררו תלונות לפני כמה שנים. חלק מאותן “התרחשויות מינוריות” כבר לא מדווחות, בעוד שמשקלן וההשלכות ההרסניות שלהן נותרות בעינן.
  • קורבנות רבים של מעשים אנטישמיים אומרים שהם אינם מתלוננים מחשש לנקמה.
  • לקורבנות רבים של מעשים אנטישמיים יש אמון מועט בתוצאות החקירה וביכולתה להביא לכדי הליכים הפליליים.

מספר האיומים האנטישמיים שהביאו להגשת תלונה הוא אפוא נמוך בהרבה בהיקפו מזה המתחולל במציאות.

בשנת 2017, עלייה משמעותית ביותר בפעולות אנטישמיות (+ 26%) וירידה “מלאכותית” באיומים אנטישמיים (17%-) עוררו חששות רציניים והדגימו את הצורך בתכניות פעולה רציניות ומידיות בתחום החינוך ובכל הנוגע למניעה וענישה.

◄ כל אחד מתוך 3 פשעים גזעניים המבוצעים בצרפת ב – 2017 מכוון נגד יהודי. נזכור כי יהודי צרפת מייצגים פחות מ -1% מהאוכלוסייה אך סובלים מ-33% מהפשעים הגזעניים.

◄ אנטי-ציונות ושנאת ישראל נפוצות בצורה לא מרוסנת ואף מקובלת. הן מתרחשות באופן סמוי, המעניק אף לגיטימציה לאנטישמיות. כיצד ניתן למדוד ולעמוד תופעה זו בכדי להילחם בה אם מאפשרים לה להיחבא אל בין הכלים? כיצד לחסות על פשע אחד באמצעות פשע אחר ?

הורד את הדו”ח לשנת 2017