LOADING

Type to search

חילול ספרד

גרפיטי נגד קרבנות מאוטהאוזן: “אלמריה חופשיה מיהודים”

Share
מקור: elindependiente

אלמריה – המשתתפים של צעדת בדרכים שמזכירה את יציאה המונית של אזרחים כתוצאה ממלחמת האזרחים מצאו בשבת גרפיטי וכתובות “נאצים של הימין הקיצוני” כגון צלבי קרס בהגיעם לאנדרטת לקרבנות מאוטהאוזן הנמצא בעיר הבירה של אלמריה. בין הגרפיטי ניתן היה לקרוא כתובות כגון “זוכרים את 36?” או אלמריה חופשיה מיהודים”