LOADING

Type to search

אוקראינה תעמולה

כתובת נאצה אנטישמית על מכונת כרטיסים בקייב

Share
מקור: Eduard dolinsky

קייב – על מכונה לכרטוס תחנת התחבורה הציבורית “אקדמגורוד” בקייב נכתב: “אוקראינה לבני העם הסלאבי, וליהודים – באבי יאר”.