LOADING

Type to search

אוקראינה דו״חות שנתיים

דו”ח האנטישמיות באוקראינה לשנת 2018

Share
מקור: jewseurasia

דו”ח האנטישמיות באוקראינה לשנת 2018

ממצאים עיקריים:

בשנת 2018, כמו בשנת 2017, לא היה מקרה אחד של אלימות המונע על ידי אנטישמיות.

בהשוואה לשנת 2017, חלה ירידה במספר מעשי הוונדליזם האנטישמי.

רשויות אכיפת החוק החלו לעשות מאמצים להעמיד לדין את האחראים למעשים של ונדליזם אנטישמי, וזכו להצלחה מסוימת בכך.

עם זאת, פשעי שנאה עדיין אינם מקבלים כישורים משפטיים הולמים, המביאים בחשבון את המניע;

הצהרות אנטישמיות פומביות, כמו קודם, נותרו ללא ענישה.