LOADING

Type to search

בריטניה מאבק באנטישמיות

תביעות בגין פשעים פליליים ואנטישמיים

Share
מקור: CST

רשימה זו מציגה תביעות נגד מעשים פליליים וטרור אנטישמי. CST מקווה שזה יעודד את קורבנות האנטישמיות לדווח על הניסיון שלהם ולעזור במאמצים לנקוט בצעדים כנגד המבצעים.

CST תמשיך לתמוך בתביעות נגד אנטישמיות ותעדכן את הרשימה כנדרש.

CST מסייע בחקירה של פשעי שנאה אנטישמיים והוא יכול לסייע לקורבנות תמיכה באמצעות הליך הצדק הפלילי.

השתמש בקישורים הבאים כקיצורי דרך לכל שנה:

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018