LOADING

Type to search

אוקראינה חילול

כתובות נאצה אנטישמיות

Share
מקור: Eduard Dolinsky

קולומיה – על קיר הזיכרון בבית הקברות היהודי בקולומיה, צייר מישהו צייר תמונה של אדם שזורק את מגן דוד לאשפה.