LOADING

Type to search

ארצות הברית מחקרים

יותר משליש מהאמריקאים סבלו מהטרדות חמורות ברשת, כך עולה ממחקר חדש של הליגה נגד השמצה

Share
מקור: ADL

 שלושים ושבעה אחוזים מהאמריקאים סבלו מרמה חמורה של שנאה והטרדה ברשת ב-2018, לרבות הטרדה מינית, מעקב, איומים פיזיים או הטרדה מתמשכת, כך עולה ממחקר חדש שפרסמה היום הליגה נגד השמצה.

זהו גידול גבוה של 18 אחוזים ממספר המדווחים על הטרדות כאלו ב-2017.

הפלטפורמות המשמשות להטרדה היו מגוונות מאוד. מבין כל המשיבים שסבלו מהטרדה ברשת, 56 אחוזים דיווחו שלפחות חלק מההטרדות התרחשו בפייסבוק. שיעורים  נמוכים יותר חוו הטרדות או תגובות שנאה בטוויטר (19 אחוזים), יוטיוב (17 אחוזים)  אינסטגרם (16 אחוזים) וווטסאפ (13 אחוזים). כאשר נבחנו רק  המשתמשים היומיים בפלטפורמות אלו, נמצא שקרוב למחצית (47 אחוזים) מכל המשתמשים היומיומיים באתר משחקי הסטרימינג Twitch סבלו מהטרדה, שלושים ושמונה אחוזים באתר Reddit , שלושים ושבעה אחוזים בפייסבוק ושלושים ושישה אחוזים ב Discord.

יותר מ-80 אחוזים מהאמריקנים היו רוצים שקובעי המדיניות יחזקו את החוקים, ההכשרה והמשאבים המוקדשים לאכיפה של ביטויי השנאה בסייבר. בנוסף, 84 אחוזים אמרו שהיו רוצים לראות חברות טכנולוגיה פרטיות הנוקטות בפעולה החלטית יותר בהתמודדות עם שנאה והטרדות מקוונים. תמיכה איתנה זו מתקיימת ללא קשר להתנסות אישית בשנאה או הטרדה מקוונת וניכרת בשתי המפלגות: למרות שמשיבים ליברליים לסקר דיווחו על הסכמה גדולה עוד יותר לפעולות לבלימת שנאה והטרדה ברשת, גם רוב מוחלט של שמרנים תמכו בפעולות כאלו.

הדו”ח של הליגה נגד השמצה כולל המלצות מפורטות לקובעי המדיניות ולחברות הטכנולוגיה המעוניינים לנקוט בפעולה לצמצום תכני נאצה והתנהגות מטרידה.

הסקר הקיף 1,134 בני אדם ונערך מה-17 עד ה-27 בדצמבר, 2018 על-ידי YouGov, חברה מובילה לסקרי דעת קהל ואנליטיקה, אשר נשכרה על-ידי המרכז לטכנולוגיה וחברה בליגה נגד השמצה, במטרה לבחון את חוויותיהם של האמריקנים בעניין שנאה ברשת, ודעתם על ביטויי שנאה והטרדה ברשת.

במאמץ להבין את החוויות שעוברים אנשים הסובלים מביטויי שנאה בגלל השתייכותם לקבוצה זו או אחרת, כלל הסקר דגימת יתר של משיבים המזוהים כיהודים, מוסלמים, אפריקנים-אמריקנים, אסיאתיים-אמריקנים או להט”בים. טווח השגיאה של הסקר היה +/-  3 אחוזים.

חמישים ושלושה אחוזים מהאמריקאים מדווחים שחוו סוג כלשהו של שנאה או הטרדה ברשת. שכיחות ביותר הן צורות ההטרדה הקלות יותר: 41 אחוזים מהאמריקאים דיווחו כי היוו מטרה לכינויי גנאי ו-33 אחוזים דיווחו על פעילות מכוונת שנועדה להביכם.

ששים ושלושה אחוזים מהמשיבים שהזדהו כלהט”בים סבלו מהטרדה מקוונת בגלל נטייתם. אחריהם מדורגים המוסלמים (35 אחוזים), היספנים (30 אחוזים), אפריקאים-אמריקאים (27 אחוזים), נשים (24 אחוזים), אסיאתיים-אמריקנים (20 אחוזים) ויהודים (16 אחוזים).

כתוצאה מחוויותיהם של אלו שנתקלו בביטוי שנאה והטרדה ברשת, 38 אחוזים הפסיקו, צמצמו או שינו את פעילותם המקוונת בעוד ש-18 אחוזים ניסו ליצור קשר ישיר עם הפלטפורמה הרלוונטית בכדי לדווח על ביטויי השנאה, 15 אחוזים נקטו בצעדים לצמצום הסיכון לשלומם הפיזי ו-6 אחוזים פנו למשטרה לבקשת עזרה או בכדי לדווח על ביטויי שנאה או הטרדה. יותר ממחצית האמריקאים – 59 אחוזים – מאמינים ששנאה והטרדה ברשת תורמים לעליית השכיחות של פשעי שנאה.

המרכז לטכנולוגיה וחברה (CTS) של הליגה נגד השמצה משמש כמשאב עבור פלטפורמות טכנולוגיה ומפתח פתרונות פרואקטיביים למאבק בשנאה, בין אם ברשת או מחוצה לה.