LOADING

Type to search

מאבק באנטישמיות

ארגונים יהודיים מובילים הכריזו על תוכנית פעולה משותפת למאבק באנטישמיות באירופה

Share
מקור: eurojewcong

הקונגרס היהודי האירופאי (EJC), בשיתוף עם ארגונים יהודיים מובילים אחרים, הקונגרס היהודי העולמי (WJC), ארגון בני ברית הבינלאומי (BBI) והמכון הטראנס-אטלנטי האמריקאי יהודי (AJC-TAI), הציגו במשותף תוכנית פעולה בת 10 נקודות המציגה את ציפיותיהם של ארגונים יהודיים בעקבות הצהרת המועצה מיום 6 בדצמבר 2018 בנושא המאבק באנטישמיות ופיתוח גישה ביטחונית משותפת להגנה טובה יותר על קהילות ומוסדות יהודיים באירופה.

תוכנית הפעולה מציעה צעדים חיוניים, כגון שיתוף פעולה הדוק יותר עם קהילות בנושא ביטחון, שיפור איסוף הנתונים על פשעי שנאה ויצירת הנחיות משותפות למאבק באנטישמיות בחינוך, שיספקו השפעות חיוביות לטווח ארוך על הקהילות היהודיות באירופה.

המסמך מתמקד לא רק במעקב עיקרי אחר ההצהרה, אלא גם בפיתוח היבטים חיוניים אחרים במאבק נגד האנטישמיות, למשל על ידי התעקשות שהאיחוד האירופי יטפל באנטישמיות בדיאלוגים על זכויות אדם עם מדינות שלישיות.

ראה להלן את הנוסח המלא של תכנית הפעולה למאבק באנטישמיות באירופה (באנגלית):