LOADING

Type to search

דה-לגיטימציה

עיתון אירי מוביל משווה בין ישראל לנאצים ב-“מכתב השבוע”

Share
מקור: UK media watch

דבלין – עורכים בעיתון היומי “The Irish Independent”, העיתון היומי הגדול ביותר במדינה, בחרו כמכתב השבוע, שפורסם ב -7 בינואר, במכתבים אנטי-ישראליים, הכוללת השוואה בין היחס הנאצי ליהודים לבין היחס של ישראל לפלסטינים .

בנוסף להסתה, לעובדות ההיסטוריות הלא נכונות והטיעון האנטי-אינטלקטואלי, של הטענה כי “הזוועות” הישראליות נגד הפלסטינים נמצאות בכל מקום באותו עולם מוסרי כמו זוועות הנאצים נגד היהודים, השוואות אלה מתוארות כאנטישמיות של הפרלמנט האירופי ושל כוח המשימה הבינלאומי להנצחת זכר השואה, שאירלנד חברה בה.

יתר על כן, שימו לב כי קוד העורכים שפורסם על ידי מועצת העיתונות של אירלנד כולל סעיף דעה קדומה (עקרון 8), אשר אומר כדלקמן:

עקרון 8 – דעות קדומות

העיתונות לא תפרסם חומר המיועד או עלול לגרום לעבירה חמורה או לעורר שנאה כלפי אדם או קבוצה על בסיס גזע, דת, לאום, צבע, מוצא אתני, חברות בקהילת הנוסעים, מין, נטייה מינית, נישואים מעמד, מוגבלות, מחלה או גיל.

אנו קוראים לקוראים האיריים שלנו לשקול להגיש תלונה לנציב תלונות הציבור של מועצת העיתונות בהתאם לעקרון 8.

מידע על איך לעשות זאת ניתן למצוא כאן.