LOADING

Type to search

מאבק באנטישמיות צ'כיה

חברי פרלמנט צ’כיים אימצו את ההגדרה המשותפת לאנטישמיות

Share
מקור: startribune

הבית התחתון של הפרלמנט הצ’כי אימץ החלטה שמכירה בהגדרה הבינלאומית של האנטישמיות.

אף על פי שההגדרה של הברית הבין-לאומית לזכר השואה אינה מחייבת, אמר דובר בית הנבחרים, ראדק וונדרסק (Radek Vondracek), כי היא יכולה לסייע לרשויות להתמודד עם פשעי שנאה.

ההגדרה קובעת שהאנטישמיות היא “תפיסה מסוימת של יהודים, אשר עשויה להתבטא בשנאה ליהודים”. היא כוללת התקפות על מוסדות יהודיים דתיים וקהילתיים, יהודים ולא יהודים ורכושם שהותקפו מסיבות אנטישמיות.

ההחלטה התקבלה ביום שישי בפגישה לזכר קורבנות השואה לקראת יום השואה הבינלאומי.

ההגדרה אומצה על ידי מספר פרלמנטים אירופיים וישראל.

Speech by Radka Vondráčka on the Holocaust Remembrance Day (25 January 2019)   Speech by Radka Vondráčka on the Holocaust Remembrance Day (25 January 2019)
Speech by Radka Vondráčka on the Holocaust Remembrance Day (25 January 2019)  Speech by Radka Vondráčka on the Holocaust Remembrance Day (25 January 2019)  Speech by Radka Vondráčka on the Holocaust Remembrance Day (25 January 2019)
Speech by Radka Vondráčka on the Holocaust Remembrance Day (25 January 2019)  Speech by Radka Vondráčka on the Holocaust Remembrance Day (25 January 2019)  Speech by Radka Vondráčka on the Holocaust Remembrance Day (25 January 2019)