LOADING

Type to search

סקרים

סקר: תפיסות של אנטישמיות

Share
מקור: ec.europa.eu

רוב מוחלט מכלל יהודי אירופה סבורים כי האנטישמיות התגברה באופן משמעותי במדינות האיחוד האירופי בחמש השנים האחרונות – כך עולה מסקר שנערך על-ידי מכון היורובארומטר בנושא האנטישמיות באירופה.

הסקר נערך בקרב 27,643 אנשים בכל המדינות החברות באיחוד האירופי, שנשאלו על תפיסתם בנושא האנטישמיות.

“תוצאות הסקר מראות שיש פער בתפיסה על האנטישמיות: בעוד ש־89% מהיהודים אומרים שהאנטישמיות התגברה באופן משמעותי במהלך 5 השנים האחרונות, רק 36% מהציבור הרחב סבורים כי היא התגברה”, נאמר בסקר שפורסם על ידי הנציבות האירופית. לפחות 85% מיהודי אירופה רואים באנטישמיות בעיה רצינית מאוד באירופה.

על פי הסקר, כל המשיבים האחרים ראו באנטישמיות בעיה בארצם, בעוד ש־40% אמרו כי הם אינם רואים בכך בעיה בארצותיהם.

לפי הסקר, “יש גם הבדלים משמעותיים בתפיסה בין המדינות החברות, ואנשים אומרים כי האנטישמיות היא בעיה גדולה ביותר במדינות עם קהילות יהודיות משמעותיות, ובהן התקיימו תקיפות פיזיות נגד הקהילה היהודית, כולל שבדיה, צרפת, גרמניה, הולנד, איטליה, בריטניה ובלגיה”.

Factsheets in English
Austria
Belgium
Bulgaria
Cyprus
Czechia
Germany
Denmark
Estonia
Greece
Spain
Finland
France
Croatia
Hungary
Ireland
Italy
Lithuania
Luxembourg
Latvia
Malta
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Sweden
Slovenia
Slovakia
United Kingdom
Factsheets in national language

Austria DE
Belgium FR
Belgium NL
Bulgaria BG
Cyprus EL
Czechia CS
Germany DE
Denmark DA
Estonia ET
Greece EL
Spain ES
Finland FI
France FR
Croatia HR
Hungary HU
Italy IT
Lithuania LT
Luxembourg FR
Latvia LV
Malta MT
Netherlands NL
Poland PL
Portugal PT
Romania RO
Sweden SV
Slovenia SI
Slovakia SK