LOADING

Type to search

גרמניה דו״חות שנתיים

מספר האירועים האנטישמיים בהמבורג גדל

Share
מקור: welt

מספר העבירות הפליליות האנטישמיות בהמבורג גדַל בבירור. על כן דורשת עכשיו ה- FDP (המפלגה החופשית הדמוקרטית) “זיהוי מדויק של מקומות”, אשר אליהם נמנעים להגיע האזרחים היהודים מתוך חשש מפני התקפות.

בשנה שעברה נרשמו 74 עבירות פליליות אנטישמיות, כפי שעולה מתשובתו של הסנאט לשאילתה שהוגשה על ידי ה-FDP. דבר זה עולה מתוך התיעוד הסטטיסטי המשטרתי של עבירות פליליות המהוות פשיעה ממניעים פוליטיים (PMK). ב- 2017 אירעו 44 התקפות שכאלו בעיר ההנזה, ואילו ב- 2013 עמד מספרן על 28.

“מספר העבירות הפליליות האנטישמיות בהמבורג עלה ממש בקצב של דהרה בין 2013 ו- 2018. שיעור העלייה עומד על המספר הבלתי ייאמן של 164 אחוז, ובייחוד ההתקפות ממניעים דתיים גדלו באופן דרסטי”, מדגישה יושבת ראש סיעת ה- FDP, אנה פון טרוֹייֶנפֶלס-פרוֹבָיין (Anna von Treuenfels-Frowein). הקואליציה האדומה-ירוקה חייבת לקחת לתשומת ליבה, שאמצעֵי ההגנה שננקטו עד עכשיו כבר אינם מספיקים יותר. לדבריה, אנטישמיות –  תהא המוטיבציה המוטעֵית שלו אשר תהא – הינה בלתי קבילה, אוין לגלות כלפיה סובלנות בגרמניה.

על פי הפרטים שמסר הסנאט בעצמו, “חשוב לו במיוחד, שאנשים בני הדת היהודית בהמבורג לא יהיו חייבים לחשוש מפני התקפות, העלבות או הפליות, אם הם מציגים את שיוכם הדתי בזירה הציבורית באופן נִגלה לעין”. באמצעות התוכנית שהעבירה במוסדותיה מדינת המחוז (המבורג) ב- 2013 נגד קיצוניות ימנית – רוצה הקואליציה האדומה-ירוקה לקדם תרופה למכה ולהדוף דעות קדומות, לפתֵח רגישות  בקֶרב ילדים ובני נוער, וכן לתמוך במוסדות ובאנשים הנוגעים לדבר.

המאבק בקיצוניות ימנית הינה משימה של כלל החברה, נאמר בנייר העמדה, אשר לפי שעה נמשך פיתוחו וגיבושו. “התכנונים עדיין לא הושלמו”, מדגיש הסנאט. על פי המשוער, הקואליציה האדומה-ירוקה תציג את התוכנית של מדינת המחוז ברבעון השני של שנת 2019. בנוסף לכך, שרי המשפטים של מדינות המחוז החליטו ב- 2016, בעקבות יוזמתה של המבורג, לשפר את התיעוד הסטטיסטי של הפשיעה מטעמי שנאה, וזאת על מנת להעריך את מימדי התופעה לאור הנתונים המצויים ברשות מערכת בתי המשפט.

על בסיס זה הוקמה קבוצת עבודה, אשר בה פוּתח גיליון סטטיסטי חדש, “אשר בו ייעשה שימוש מעתה ואילך במשרדי פרקליט המדינה במדינות המחוז”, מדגיש הסנאט. בהמבורג מתועדים, החֵל מיולי 2018, הקריטריונים הבאים: “אנטישמי”, “אנטי-נוצרי”, “אנטי-אסלאמי”, “עוין כלפי בעלי מוגבלויות”, “עוין כלפי זרים”, וכן “בשל נטייה מינית”.