LOADING

Type to search

הולנד תעמולה

כרזה אנטישמית בהפגנת האפודים הצהובים בהולנד

Share
מקור: CIDI

אמסטרדם – בהפגנה בשבת האחרונה באמסטרדם, על אחת הכרזות נכתב “עיצרו את מכירת הכסף לרוטשילד”. לבנק המרכזי ההולנדי אמר המפגין: “אנחנו עוקפים את הרוטשילדים, את המדכאים שלנו, את הרודנים שלנו, את האנשים ששומרים על העולם (…) אנחנו כאן רק כעבדים”.

הסבר נוסף על מי הרוטשילדים הם בדיוק, או מה שהם עדיין עושים היום, לא ניתנה.

השימוש במשפחה הבנקאית הישנה הוא סמל לדיכוי והכוח מאחורי הקלעים הוא בעל נימה אנטישמית.